Print page

Сompany representatives

Head Office

4 Krasnoproletarskaya street, Moscow, 127006, Russian Federation | Tel: +7 (495) 771-60-38, info@transles.biz

Regional representatives

City Address Phone/email
St.-Petersburg 5, office 318, Bakunina Prospect, 191024
+7(812)448-83-95
Yaroslavl 7А - 25,Pervomayskaya St., 150000
+7(4852)23-04-97
Nizhny Novgorod 43, office 501, Oktyabrskoy Revolutsyi St., 603011 +7(831) 240-08-59
Krasnoyarsk 49 - 1318, St.Alekseevskaya, 660077 +7(391)200-13-41, +7 (391) 200-13-41
Irkutsk 15 - 705, Chkalova St., 664025 +7 (3952) 48-86-70
Khabarovsk 22 - 108, Shevchenko St., 680000
+7 (4212) 30-31-04 , +7 (4212) 30-31-06